ผู้โชคดีจากวงล้อ (2021-09-23)

ลูกค้าเก่า

# ชื่อผู้ใช้ รางวัล ระบบ
1 AN*****30 50 เครดิต GCLUB
2 AN*****52 50 เครดิต GCLUB

ลูกค้าใหม่

# ชื่อผู้ใช้ รางวัล ระบบ

ผู้โชคดีจากวงล้อ (2021-09-22)

ลูกค้าเก่า

# ชื่อผู้ใช้ รางวัล ระบบ
1 AN*****05 50 เครดิต GCLUB
2 AN*****49 50 เครดิต GCLUB

ลูกค้าใหม่

# ชื่อผู้ใช้ รางวัล ระบบ

ผู้โชคดีจากวงล้อ (2021-09-21)

ลูกค้าเก่า

# ชื่อผู้ใช้ รางวัล ระบบ
1 AN*****08 50 เครดิต GCLUB
2 AN*****31 50 เครดิต GCLUB
3 AN*****68 50 เครดิต GCLUB
4 AN*****81 50 เครดิต GCLUB
5 AN*****95 50 เครดิต GCLUB
6 AN*****24 50 เครดิต GCLUB
7 AN*****13 50 เครดิต GCLUB
8 AN*****91 50 เครดิต GCLUB

ลูกค้าใหม่

# ชื่อผู้ใช้ รางวัล ระบบ

ผู้โชคดีจากวงล้อ (2021-09-20)

ลูกค้าเก่า

# ชื่อผู้ใช้ รางวัล ระบบ
1 AN*****35 50 เครดิต GCLUB
2 AN*****52 50 เครดิต GCLUB
3 AN*****5 50 เครดิต GCLUB
4 AN*****95 50 เครดิต GCLUB
5 AN*****22 50 เครดิต GCLUB

ลูกค้าใหม่

# ชื่อผู้ใช้ รางวัล ระบบ

ผู้โชคดีจากวงล้อ (2021-09-19)

ลูกค้าเก่า

# ชื่อผู้ใช้ รางวัล ระบบ
1 AN*****49 50 เครดิต GCLUB
2 AN*****25 50 เครดิต GCLUB
3 AN*****13 50 เครดิต GCLUB
4 AN*****61 105 เครดิต GCLUB
5 AN*****16 105 เครดิต GCLUB
6 AN*****77 50 เครดิต GCLUB
7 AN*****4​ 50 เครดิต GCLUB

ลูกค้าใหม่

# ชื่อผู้ใช้ รางวัล ระบบ