ผู้โชคดีจากวงล้อ (2022-01-26)

ลูกค้าเก่า

# ชื่อผู้ใช้ รางวัล ระบบ
1 AN*****59 50 เครดิต GCLUB
2 AN*****45 50 เครดิต GCLUB

ลูกค้าใหม่

# ชื่อผู้ใช้ รางวัล ระบบ

ผู้โชคดีจากวงล้อ (2022-01-25)

ลูกค้าเก่า

# ชื่อผู้ใช้ รางวัล ระบบ
1 AN*****20 50 เครดิต GCLUB
2 AN*****17 50 เครดิต GCLUB
3 AN*****24 50 เครดิต GCLUB
4 AN*****31 50 เครดิต GCLUB
5 AN*****22 50 เครดิต GCLUB
6 AN*****18 50 เครดิต GCLUB

ลูกค้าใหม่

# ชื่อผู้ใช้ รางวัล ระบบ

ผู้โชคดีจากวงล้อ (2022-01-24)

ลูกค้าเก่า

# ชื่อผู้ใช้ รางวัล ระบบ
1 AN*****39 50 เครดิต GCLUB
2 AN*****61 105 เครดิต GCLUB
3 AN*****91 50 เครดิต GCLUB
4 AN*****91 50 เครดิต GCLUB

ลูกค้าใหม่

# ชื่อผู้ใช้ รางวัล ระบบ

ผู้โชคดีจากวงล้อ (2022-01-23)

ลูกค้าเก่า

# ชื่อผู้ใช้ รางวัล ระบบ
1 AN*****91 105 เครดิต GCLUB
2 AN*****15 50 เครดิต GCLUB

ลูกค้าใหม่

# ชื่อผู้ใช้ รางวัล ระบบ