ผู้โชคดีจากวงล้อ (2021-04-16)

ลูกค้าเก่า

# ชื่อผู้ใช้ รางวัล ระบบ
1 AN*****51 50 เครดิต GCLUB
2 AN*****44 50 เครดิต GCLUB
3 AN*****56 50 เครดิต GCLUB
4 AN*****54 105 เครดิต GCLUB
5 AN*****40 50 เครดิต GCLUB
6 AN*****77 50 เครดิต GCLUB
7 AN*****68 50 เครดิต GCLUB

ลูกค้าใหม่

# ชื่อผู้ใช้ รางวัล ระบบ

ผู้โชคดีจากวงล้อ (2021-04-15)

ลูกค้าเก่า

# ชื่อผู้ใช้ รางวัล ระบบ
1 AN*****60 50 เครดิต GCLUB
2 AN*****43 50 เครดิต GCLUB
3 AN*****07 50 เครดิต GCLUB
4 AN*****19 50 เครดิต GCLUB
5 AN*****66 50 เครดิต GCLUB
6 AN*****84 50 เครดิต GCLUB
7 AN*****68 50 เครดิต GCLUB
8 AN*****91 50 เครดิต GCLUB
9 AN*****42 50 เครดิต GCLUB
10 AN*****95 50 เครดิต GCLUB

ลูกค้าใหม่

# ชื่อผู้ใช้ รางวัล ระบบ

ผู้โชคดีจากวงล้อ (2021-04-14)

ลูกค้าเก่า

# ชื่อผู้ใช้ รางวัล ระบบ
1 AN*****39 50 เครดิต GCLUB
2 AN*****17 50 เครดิต GCLUB
3 AN*****95 50 เครดิต GCLUB
4 AN*****93 50 เครดิต GCLUB
5 AN*****54 50 เครดิต GCLUB
6 AN*****71 50 เครดิต GCLUB
7 AN*****82 50 เครดิต GCLUB

ลูกค้าใหม่

# ชื่อผู้ใช้ รางวัล ระบบ

ผู้โชคดีจากวงล้อ (2021-04-13)

ลูกค้าเก่า

# ชื่อผู้ใช้ รางวัล ระบบ
1 AN*****55 50 เครดิต GCLUB
2 AN*****18 105 เครดิต GCLUB
3 AN*****93 50 เครดิต GCLUB
4 AN*****43 50 เครดิต GCLUB
5 AN*****68 50 เครดิต GCLUB
6 AN*****42 50 เครดิต GCLUB
7 AN*****12 50 เครดิต GCLUB
8 AN*****46 50 เครดิต GCLUB
9 AN*****96 50 เครดิต GCLUB
10 AN*****58 50 เครดิต GCLUB

ลูกค้าใหม่

# ชื่อผู้ใช้ รางวัล ระบบ

ผู้โชคดีจากวงล้อ (2021-04-12)

ลูกค้าเก่า

# ชื่อผู้ใช้ รางวัล ระบบ
1 AN*****10 50 เครดิต GCLUB
2 AN*****95 50 เครดิต GCLUB
3 AN*****68 50 เครดิต GCLUB
4 AN*****59 50 เครดิต GCLUB
5 AN*****89 50 เครดิต GCLUB
6 AN*****23 50 เครดิต GCLUB
7 AN*****08 105 เครดิต GCLUB
8 AN*****24 50 เครดิต GCLUB
9 AN*****50 50 เครดิต GCLUB
10 AN*****26 105 เครดิต GCLUB
11 AN*****4​ 50 เครดิต GCLUB
12 AN*****52 50 เครดิต GCLUB

ลูกค้าใหม่

# ชื่อผู้ใช้ รางวัล ระบบ
1 0639****18 50 เครดิต GCLUB